BUSINESS

OVERVIEW

     บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด (NRT) ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ในวันนี้ NRT นับเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายยางธรรมชาติคุณภาพสูง ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเส้นด้านยางธรรมชาติมากว่า 30 ปี ประกอบกับความมุ่งมั่นใส่ใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่และทนทาน ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

     ส่งผลให้เส้นด้ายยางของเราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า และถูกเลือกให้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าให้แก่แบรนด์เสื้อผ้า ชุดชั้นใน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาอย่างยาวนาน 

goals

&vision

     NRT มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดเคลือบแป้ง เคลือบซิลิโคน รวมไปถึง Food Grade และ ประเภท MBT-Free ที่มีคุณภาพ ในมุมมองของผู้ผลิตเรามีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ทั้งการผลิตสินค้าเส้นด้ายยางยืดที่มีคุณภาพ ราคาที่สมเหตุสมผล การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ความคงทนของผลิตภัณฑ์ เเละการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

 

     นอกจากเราจะมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับ “ความยืดหยุ่นของการบริการ” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด ทำให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ไปจนถึงการผลิตแบบด่วนพิเศษ ที่เราสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างทันใจ

Service

nrt_service_icon1

ตอบสนองต่อความต้องการด้านสินค้า

nrt_service_icon2

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

รับฟังความต้องการของลูกค้า และดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ให้คำแนะนำด้านประเภทของสินค้าที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าไปได้พร้อมกันกับเรา

โรงงานของ NRT เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต และการบริหารจัดการในระดับสากล เราคัดสรรยางธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีการนำเอาความรู้ และเทคโนโลยี มาพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องจักรที่มีความพิเศษ และมีความแม่นยำสูง ส่งผลให้เราสามารถผลิตเส้นด้ายยางยืด Talcum และ

ซิลิโคนเคลือบคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

Solution

nrt_service_icon3

ห้องปฏิบัติการ และควบคุมคุณภาพ

nrt_service_icon4

การจัดส่ง

เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า เราจึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพการผลิตเป็นอันดับแรก

โดยห้องปฏิบัติการของเรา มีบทบาทสำคัญในการเลือก และตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมสุ่มตรวจผลลัพธ์ในทุกขั้นตอน เพื่อการประกันคุณภาพ

ระบบคลังสินค้า และการจัดส่ง ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

product

APPLICATIONS

REFERENCE

facility

REFERENCE

product applications